qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۴۱*از خصوصیات زمان غیبت ظاهرا این است که عقول در مرتبه‌ی بالایی قرار دارد یعنی عقل‌ها رشد خیلی ژرفی پیدا کرده‌اند!! شوخی نسیت شما می‌بینید یک فرد معمولی قیام می‌کند و یک حکومت تشکیل می‌دهد، به اندازه‌ی خودش کار بزرگی انجام داده و دلیلش عقل است. لذا زمان غیبت برای خودش یک زمان منحصری است؛ آن سیصد و سیزده نفر در این ایام رشد می‌کنند؛ مؤمنینی که در حال آماده شدن برای امام عصر(عج) هستند، متعلق به این زمان هستند؛ لذا باید قدر دانست و از این ایام استفاده کرد. فساد و تباهی در این زمان روی ایمان مؤمن اثر نگذاشته ، مؤمن با توبه‌ای که انجام می‌دهد، با تجربه ای که پیدا می‌کند، باشناختی که از خودش و شیطان بدست می آورد و با قدر خدا را دانستن، مقام بهتری را طی می‌نماید.