qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

توکل

۴۵۲*انسان باید نسبت به همه قطع امید کند. یعنی برای خودش ثابت کند که کسی او را کمک نمی کند. این را برای خودش حل کند که کسی کمکش نمی کند و آبرویش هم دارد می رود بعد نصرت خدا را می بیند.

برچسب‌ها: