qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

ظرف وجود

۴۵۳* چرا هر چقدر من به سمت خدا می روم احساس نزدیکی نمی‌کنم؟ پس چرا با این که نمازم را می خوانم با پدر و مادرم درگیر می‌شوم؟ در خانه هم می بینی زن و شوهر به هم ظلم می کنند و حقوق هم را ضایع می‌کنند. این یعنی ظرف وجودی من آلوده است.

برچسب‌ها: