qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۵۶*زندگی‌تان را براساس تقوا بچینید. این را هم به شما بگویم، تقوایی که می‌گویم نه تقوای آقای بهجت، تقوای آقای بهجت مال خودش است، مال ما هم نیست. هر کسی تقوای خودش را باید داشته باشد. ظرفیت شما این قدر است، همان اندازه که ظرفیت داری، می‌فهمی، توان داری همان قدر، خدا از شما می‌خواهد.