qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۰*حضرت می فرماید: غیبت نکردن ، پیش خدا بهتر است از هزار رکعت نماز مستحبی. بهتر است آدم غیبت نکند، نمازهای مستحبی را هم نمی‌خواهد بخواند. یعنی اگر کسی هزار رکعت نماز مستحبی بخواند ویک غیبت هم بکند، دیگر تمام شد. برای چی این را می‌گویند؟ دارند خطر را می‌گویند.