qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۱*غیبت یک چیزی است که تمام پایه‌های ارتباطات اجتماعی ، روحی و معنوی را به هم می‌ریزد، دشمنی درست می‌کند. من الان از این جا بیرون می‌روم ، پشت سرم حرف بزنند، شما از این جا بیرون بروی ، پشت سرت حرف بزنند، دیگر پا نمی‌گیرد. دائم جلوی من دولا و راست بشود، من می‌فهمم غیبت من را کرده است.