qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۲*حضرت فرمود که انتظار نداشته باشید که وقتی غیبت یک کسی را کردید، اگر او را دیدی او تحویل‌تان بگیرد. یعنی می‌فهمد یعنی روح این جوری است که اگر در خانه‌اش هم باشد باز هم روح است، شما روح را آزرده کردید.