qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۴*حضرت در روایت دارد که، بعضی‌ها وحشت می‌کنند ، کسانی که دین ندارند و دینداری آنها از روی عادت است. اگر به او بگویی نماز نخوان وحشت می کند نه به خاطر این که نماز را قبول دارد آدم اینجوری نشود یعنی دینداریش از روی عادت نباشد.