qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۵*یک گزارش تا حالا به امام زمان عجل الله از زندگیت دادی؟! تا حالا یک عریضه برای حضرت نوشتی؟! پنج دقیقه با امام زمان عجل الله حرف زدی؟! گفتی آقا من مشکل دارم، مادرم مریض است، پدرم مریض است؟! هی رفتی به این و آن گفتی! شما بیا یک خرده با حضرت صحبت کن،‌ وقت بگذار بگو آقا من رعیت شما هستم، شما امام من هستی، شما هم که همه جا حاضری، امامی، دستت باز است، به من قدرت بده، فلان چیز را به من بده. دوبار، سه بار این جوری با امام خودت حرف بزن بعد ببین جواب‌ها برای شما می‌آید.