qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۷۱*وقتی می‌خواهند یک چکش یا خنجر یا یک قیچی را درست کنند چه کار می کنند آنها را در کوره می برند و مرتب روی آنها چکش می زنند اینها اینطور آماده می شود مومن هم همینطور است مومن رو تو بلا می‌برند خوشی دل زده اش کرده است.