qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۷۴*در دین شک به وجود می آید شک یک امر عارضی است. گوش کن ما خودمان شک را می آوریم ولی یقین را خدا می‌دهد روایت می گوید که، با این شکی که آوردی یقین خودت را خراب نکن. وقتی که شما در وجود خودت می بینی که خدا را قبول داری ،چهارده معصوم علیهم السلام را قبول داری ،امام زمان علیه السلام را قبول داری نماز و روزه را قبول داری همین است. به این شک نکن. این کامل ترین ایمان است اگر ما روی این سرمایه نایستیم و اگر در آن شک کنیم دیگر هیچ چیزی باقی نمی ماند و از بین می رود.