qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۸۰*موقعی که موسی علیه السلام باید بیاید و معجزه نشان بدهد تا مردم مومن بشوند آن دوره ها گذشت الان همه چیز برعکس است شما باید فشار ببینی همه چیز بر علیه تو باشد و تو باید ایمانت را حفظ کنی چون خدا به تو یک چیزی داده است که به قوم موسی علیه السلام نداده است یک عقل و فهمی به تو داده که به آنها نداده است. هزارسال هنوز می گوید یوسف زهرا ولی آنها ۳۰ روزه از این حرف برگشتند بین این دو تا فرق نیست؟