qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۵۰۷*خیلی مهم است که بفهمیم هیچ چیز دست مردم نیست و همه چیز نزد خداست.