qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۲۳* خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ‌من كفالت و سرپرستی شما را به عهده گرفتم. این امر بسیار مهمی است. اگر خداوند ما را خلق می‌کرد و زندگی را به عهده‌ی خودمان قرار می‌داد، آیا ما می‌توانستیم بدون کفالت خداوند متعال امور خود را پیش ببریم؟ خداوند متعال فرموده من که کفالت کننده‌ی شما هستم، كارهای‌تان را به من بسپارید. حال اگر کسی نمی‌خواهد این امر را بپذیرد، برود کفیل دیگری انتخاب کند؛ پول را کفیل بگیرد، قوم و خویش را کفیل بگیرد، تجربه کند که این‌ها چه‌طور او را نجات خواهند داد!