qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۲۶*كسى كه در گمراهى است نباید فکر کند که فرسنگ‌ها از مسیر هدایت دور شده است. گمراهی جایی اتفاق می‌افتد که فرد بپذیرد واقعا فرسنگ‌ها دور است، ولی اگر گمراهی را نپذیرفته، هنوز در مسیر هدایت است.