qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۵۲۶*كسى كه در گمراهى است نباید فکر کند که فرسنگ‌ها از مسیر هدایت دور شده است. گمراهی جایی اتفاق می‌افتد که فرد بپذیرد واقعا فرسنگ‌ها دور است، ولی اگر گمراهی را نپذیرفته، هنوز در مسیر هدایت است.