qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۲۷* این خصوصیت بسیار با ارزشی است که انسان همیشه احساس کند هم زمینه‌ی هدایت در او وجود دارد و هم زمینه‌ی گمراهی.