qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۳۳* این ظلم ما به خداست که خداوند را دور از دسترس می‌بینیم، در حالی که خداوند در کنار ماست، حال ما را می‌فهمد، نیاز ما را بهتر از ما می‌داند.