qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۴۹* اگر بخواهید در امر دین برای خودتان یک قالب درست کنید حتما باید قرآن بخوانید! حتما باید روزی یک صفحه قرآن بخوانید! اگر قرآن نخوانید و همین طوری فکر کنید در دین یک ادم متدیّن میشوید(که من یک تدینی دارم) چنین خبری نیست! ولی اگر قران خواندید ان یک قالب است.