qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۵۷* ائمه علیهم السلام استغاثه دارند؛ حالا من که در چاهم، من که در قعر آن ظلمات هستم ، من باید بیشترصدا بزنم.
استغاثه برای من است، برای کسی است که در چاه است. آن کسی که بیرون چاه است که استغاثه ندارد، ولی با این وجود او دارد استغاثه می کند، اما من که در منجلاب همه بدیها هستم و بدتر از آن، اینکه اصلا نمی فهمم که در منجلاب هستم استغاثه نمی کنم، زهرای اطهر را صدا نمی زنم.