qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۷۲* به محبت فاطمه ما یک درکی از ایمان داریم. لذا می بینید تا معصیت صورت می گیرد مؤمن می فهمد از رده ایمان بیرون رفته است؛ و این چقدر خوب است. اگر این گونه نبود ما در معصیت قرار می گرفتیم ولی نمی فهمیدیم که ایمانمان از بین رفته است. آنهایی که مؤمن به فاطمه نشدند این را نمی فهمند. لذا شراب می خورد، نماز هم می خواند. اصلا متوجه نمی شود که تغییری در حالت ایمانی اش اتفاق افتاده است، این را نمی فهمد؛ زنا می کند نماز هم می خواند، می گوید هیچ چیز نیست.