qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۸۰* خداوند می خواهد هدایتی را در اعلی مرتبه شکل بدهد، که یک هدایت معمولی نیست، چون اسلام خودش هم یک نوع هدایت است،زیرا طرف که مسلمان می شود، هدایت هم می شود، از کفر به اسلام در می آید. ولی آن هدایتی که بند آخر این قسم هدایت است از ناحیه صدیقه طاهره به مؤمن می رسد، و ایمانش کامل ومستقر می شود، قبلش پر از ایمان مُستَودَع است یعنی هنوز زمینه نفاق در او هست.