qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۸۴* یا مولاتی یا فاطمة اغیثینی. چهار صد بار در سجده بگویی یا فاطمه. اینها برای ما نیست! یک موقع کسی فکر نکند اینها برای ماست. نه!، بلکه اینها طُفیلی به ما رسیده است؛اینها نمازهای واجب خود معصوم بوده؛ و ائمه اینها را می خواندند آنها می خواندند و بهره اش را هم می بردند، آن هم در یک پرده سرّ که دشمن نبیند، نفهمد، نتواند از اینها استفاده کند. الان هم همین است. هر کسی نمی تواند نمازهای حضرت زهرا را بخواند؛. دعای حضرت صدیقه و زیارتنامه ایشان هم همین طور است.