qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۸۶* قصه زهرای اطهر، صدیقه طاهره، یک قصه بسیار پیچیده و دور از دسترس ذهن و فکر بشر است. فقط گاهی به یک جهاتی، یک رمز گشایی و ظهوری، یک بروزی، از مقامات بلند حضرت شده است که راه گم نشود.