qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۹۸* هر روز باید به یکی از عظمت های خدا فکر کنید، مثلا وقتی بچه ی شما راه می رود یک مقدار فکر کن، ببینید! این بچه علی القاعده نباید راه برود، اگر راه برود باید زمین بخورد، چون دو پا دارد، هیچ موجودی روی دو پا نمی تواند بایستد، روی دو پا نمی شود راه رفت ، پس چه طوری تعادل دارد؟ چه طوری حرف می زند؟ چه طوری غذا می خورد؟ چه طوری می خوابد؟ چه طوری بعدها بزرگ می شود؟ چه طوری صاحب فکر می شود؟ چطوری اراده می کند؟ این خیلی مهم هست. این عظمت ها را اگر ما هر روز در اطراف خودمان دقت کنیم، این عظمت نمی گذارد که آدم کسالت پیدا کند.