qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۰۲* شما ببینید قسمت بالای بدن انسان منطقه عقل و فهم و درک هست ، قسمت پایین هم شهوت محض است ، این دو تا کنار همدیگرند، از یک جا هم غذا می خورند ، عقل از همانجایی غذا می خورد که شهوت می خورد .از داخل این، عقل درمی آید ، و از درون آن شهوت ، این یادآوری خیلی مهم است.