qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۲۹* اگر در مسیر زندگی ما اعمال و رفتاری داریم، با چشممان نگاه می‌کنیم، با گوشمان می‌شنویم، با پایمان قدم برمی‌داریم، غذا می‌خوریم، هر فعلی از ما صادر می‌شود این کارها دو جنبه دارد یک جنبه‌ی خدایی و یک جنبه‌ی شیطانی.