qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۳۹* کسانی هستند که به اصطلاح بی‌دست و پا هستند، هیچ کاری از آنها برنمی‌آید؛ در روایت آمده است که خداوند متعال طوری زندگی آن‌ها را اداره می‌کند که همه متعجب می‌شوند. البته این افراد کسانی هستند که در حد خودشان در زندگی تدبیر داشته اند، تنبلی نكرده‌اند، تمام توان خود را به کار بسته‌اند، اما برای گذران زندگی حقی را جابه‌جا نکرده‌اند.