qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۴۱* نگاه ما، فکر ما، دهان ما، همه از آن خداست. اگر خداوند این قدرت تفکر را به ما نمی‌داد ما قدرت تشخیص هیچ چیز را نداشتیم. این امور را در زندگی خود ببینیم. اگر تجزیه‌ها را درست کردیم، ترکیب‌ها درست می‌شود.