qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۶۸* ما در مورد خدا اینجوری فکر می کنیم. نکنه نمی شنود، نکنه پنبه گذاشته در گوشش،« معاذالله» نه بابا! اگه چیزی تا حالا رسیده از همان اوستا کریم رسیده است.