qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۷۵* درخت مو را ببینید! وقتی که آن را خرمن می‌کنند چه تاکستانی می‌شود چه انگوری می دهد.گوسفند را ببینید! این همه ذبح در راه خدا می شود یا برای عقیقه، چه برکاتی دارد! این برای طاعت است. گوسفند زیاد می شود مثل کسی که خمس می دهد، مالش زیاد می‌شود و کسی که زکات می دهد مالش برکت پیدا می کند مثل همان مو را که خرمن می‌کنند زکات همین است. درخت مو، نمو پیدا می‌کند.