qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۷۶* بازارها را ببینید اینها پول‌های کلان برای خمس می‌دهند هیچ موقع ورشکست نمی شود ورشکسته‌شدن مال همین نو کیسه ها است که می خواهند یک شبه پولدار شوند هزارانی هم که قیمت‌ها بالا و پایین شود قیمت دلارها بالا و پایین شود و همچنین قیمت سکه ها بالا و پایین شود هیچ فرقی برای بازاری ها نمی کند، چون آنها می دانند چه کار کنند.
سهم فقرا را جدا می گذارند، سهم حج راجدا می گذارند. اینها را خدا تعریف کرد.