qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۸۸* یک خانمی در یک مشاوره خیلی حرفها علیه خدا زد.بعد من گفتم حالا برو بیرون از اتاق و بعد از نماز بیا. بیرون دیده بود که یک آقایی روی ویلچر دارد از خدا می گوید. او یک دفعه متحول می‌شود که چطور یک آدم قطع نخاع هنوز می گوید خدا !گاهی وقتها با چنین افرادی توحید مردم قوی می شود. یک روز که در خیابان راه می رود، توحیدش درست می‌شود و دیگر گله و شکایت نمی کند.