qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تعبیر خواب

سؤال: آیا با استناد به کتابهای تعبیر خواب می‌شود خواب را تعبیر کرد؟

پاسخ: عیبی ندارد. در مورد تعبیر خواب دستور این است: اگر خوابی دیدید که بشارت است، خوشحالی و بشارت است. اما اگر خوابی دیدید که شما را ناراحت کرد، از شیطان است؛ شیطان می‌خواسته شما را اذیت کند. روایت، این را می‌گوید. خواب بد برای مؤمن نیست، شیطان دخالت کرده و می‌خواهد مؤمن را اذیت کند، او چیزی را القاء کرده است؛ لذا شما به آن تعبیر تکیه نکن و اهمیت هم نده. مطلب دیگر این‌که بعضیها می‌خوابند تا خواب ببینید؛ ولی هرچه عقل انسان کاملتر شود، کمتر خواب می‌بیند. لذا بچه‌ها زیاد خواب می‌بینند، چون هنوز به رشد عقلانی نرسیده‌اند.
مطلب بعدی هم این‌که نباید شما خواب‌های خوبی را که می‌بینی باور کنی و به آن تکیه داشته باشی. چون هر قدر که بیشتر به خواب خوبت اهمیت بدهی، فردا با یک خواب بد که می‌بینی بی‌دین می‌شوی. مثلاً خواب می‌بینی که شما را در آتش جهنم انداخته‌اند. با دیدن این خواب، کسی نمی‌تواند از ذهن شما دربیاورد که جهنمی نیستی. اصلاً قضیه جهنم نبوده؛ بلکه یک امر دیگر بوده است. تعبیر خواب هم که بلد نیستی. لذا به خواب تکیه نکنید، اما خوابهای خوبتان را در یک دفترچه‌ بنویسید و تاریخ قمری آنها را هم ثبت کنید. این دفترچه را نگه دارید، مواقعی که فشار زندگی و فشار روحی‌تان زیاد شد، این خوابها را مرور کنید. آن موقع وقتی به این خوابها نگاه می‌کنید، برای شما بشارت است.
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) صبحها که به مسجد تشریف می‌بردند می‌فرمودند: «هَل مِن مُبَشِّرات» (الكافي (ط – دارالحديث)، ج ‏15، ص 223)؛ یعنی آیا کسی خوابی که در آن بشارت باشد ندیده است؟. چون در آن هنگام وحی قطع شده بود. همین که شما خواب را شنیدی، حظّ آن همین است. دیگر روی خواب توقف نکن. مثلا ما داریم به مشهد می‌رویم. در بین راه یک جا برای اطراق است، یک جا پارک است، یک جا می‌خواهیم استراحت کنیم و … . اما آنجا نمی‌مانیم. اگر آنجا بمانیم، از مشهد جا می‌مانیم. خواب را صرفا بشارت بدان، یک امر گذرا که به شما انتقال داده‌اند تا خوشحال باشید. آن خوابی هم که شما را ناراحت کرد، کار شیطان بوده است، اصلاً به آن اعتنا نکنید.

برچسب‌ها: