qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

معنی قرآن و ادعیه

سوال: بسیاری از افرادی که ادعیه یا قرآن را می‌خوانند به‌خاطر ندانستن زبان عربی متوجه معنا نمی‌شوند، برخی توصیه می‌کنند که گاهی همراه متن عربی، ترجمه آن را هم بخوانید؛ آیا شما هم این مطلب را توصیه می‌فرمایید؟ کسانی که متوجه معنا نمی‌شوند، چگونه به دستور تدبر در آیات عمل کنند؟

پاسخ: دستور تدبر در آیات شامل این افراد نمی‌شود؛ زیرا کسانی که عربی نمی‌دانند جاهل هستند و تدبر برای عالم است. نمی‌شود انسان بطور مبهم و گُنگ دعا کند؛ بلکه باید معنای آن را بفهمد. لذا مقدمه این تدبر و فهم، معرفت است. ترجمه این متون به کسب معرفت به آن کمک می‌کند. اما گفته شده است که حتی اگر معنا را هم نفهمیدید، خواندن قرآن و ادعیه بر شما تاثیر دارد.