qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

چشم و هم چشمی

سوال: علاج چشم و هم چشمی خانمها چیست؟

پاسخ: این چشم وهم چشمی ها تا جاییکه منجر به حسادت نشود,طبیعی است. چه بسا خداوند میخواهد نعمت فراوانی را در اختیار فردی قرار دهد تا او را امتحان کند و اگر من به او حسادت داشته باشم به جنگ خداوند رفته ام. من باید از خداوند بخواهم که همان نعمت و بیشتر از آن را به من عنایت کند. شما نمی دانید شاید این خانم که زندگی خوبی دارد, برای مادرش احترام قائل شده است.ولی شما یکبار هم با لطف و رحمت با پدرت صحبت نکرده ای. آن خانم چون مادرش را کتک زده, امروز از شوهرش کتک می خورد. برخی افراد سختی های زیادی کشیده اند به عبارتی آنها را از چرخ گوشت عبور داده اند تا به این زندگی رسیده اند. من هم باید از گذشته ام عذر خواهی کنم و هم از خداوند بخواهم لطفش را شامل حال من کند. برای ما علم آموختن مانند کندن چاه با سوزن است؛ اما برای آقای بروجردی(ره) این طور نبوده است. خیلی از علما سعی کردند حکومت تشکیل دهند و امور را اصلاح کنند اما فقط امام خمینی(ره) موفق به تشکیل نظام اسلامی شد. من به جای گله وشکایتباید از خداوند بخواهم آنچه را به دیگری داده است به من هم عنایت کند؛ما از خدا نباید سوال کنیم , خدا از ما سوال می کند. اگر کسی حسادت نکند و از خداوند آن نعمت را بخواهد ،خداوند زود به او عنایت می کند. خداوند که مثل ما بخیل نیست و الا یک طائفه را پیغمبر نمی کرد (خانواده ابراهیم). اما گاه می بینید که در یک طائفه یک نمازخوان هم پیدا نمیشود.

برچسب‌ها: