qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

انعقاد نطفه

سؤال: اگر آداب انعقاد نطفه انجام نشده است, آیا بعدا قابل جبران است؟

پاسخ‌: الان این مسائل خیلی پر رنگ دارد مطرح می شود. کتاب نوشته اند درباره آداب قبل و بعد بارداری و … . می گوید من بچه ام را سقط کردم بخاطر این که این مسائل را رعایت نکردم. آقای روحانی معبر خواب به فردی می گفت: تعبیر خواب شما این است که قتل زیاد کرده اید . روایت این است که وقتی مومنی می خواهد متولد شود, قطره ای به نام مزن در نطفه او قرار می گیرد. حضرت فرمود اگر مومن زنا کند, از نطفه اش فرزندی متولد نمی شود. حضرت فرمود: از مال حرام نطفه مومن منعقد نمی شود. مگر والدین ما این آداب را رعایت کرده اند که ما متولد شده ایم.
خانمهای در حین بارداری دست بر شکم بگذارند و آیه نور را بخوانند.
آخرین حرفم این است که آیة الکرسی همه نحوستها را مرتفع می کند: نحوست ازدواج, سفر, خانه, حجامت و … . و آیة الکرسی فقط یک آیه است و چیزی بوده است که مومنین میل دارند آن را حفظ کنند. بخاطر این که همه این امور را حل می کند. خانم شما نگران نباش, بچه شما بخاطر این که مومن هستید و در جلسات امام حسین شرکت کرده اید و غذای امام حسین را خورده اید, بهترین شرائط را خواهد داشت.

برچسب‌ها: