qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

ناامیدی

سؤال: گاهی مشکلات ما را به یاس می کشاند چه کنیم؟

پاسخ: همین طور است. من می گویم, شما وقتی از یک موتور کهنه تان ناراحت هستید که دائما شما را در مکانیکی نگه می دارد, می گویم درست است, چون موتورت قراضه است. شما اطعام نمی دهید, صله رحم ندارید و … , بعد اعتراض هم دارید که چرا مشکلاتم حل نمی شود. حسین حسین برای کسی است که برای دیگران نقشه نمی کشد, اگر این طور بودید, شما حسن ظن دارید, نور در وجودتان است. مومن هر چند فقیر فقیر هم باشد, اگر خطایی نکرده باشد, آن فقر, او را اذیت نمی کند و با تعفف زندگی می کند. ما الان در ماه مبارک یک ماه خدایی زندگی کنیم, دروغ نگوییم, پشت سر مردم حرف نزینم, طهارتمان را نگه داریم, نمازهایمان را بخوانیم, فساد نداشته باشیم و … . یک ماه پاک زندگی کنیم, اگر بعد از آن اتفاقی نیفتاد, بیایید به من بگویید. ترکها اصطلاحی دارند: عملندی پاپیچیندی: عمل تو است که پاپیچ تو شده است. عمل خود تو باعث مشکلاتت شده است, و الا خدا بخشنده است, مشکلات همه را هم حل می کند. شیخ انصاری با یک بسم الله الرحمن الرحیم به آن مقامات رسید, شیخ عباس قمی … . علمایی که انسان بزرگی آنها را می بیند نشان می دهد که لطف خدا هست و من هم باید بهره خودم را ببرم.

برچسب‌ها: