qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

فهم روایی

سوال: برای کسب فهم بهتر از روایات و این‌که یک قدم آن طرف‌تر از ظاهر را درک کنیم، چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟

پاسخ: باید در خواندن روایات ممارست داشته باشید؛ خیلی توجه نداشته باشید که چه مقدار را فهمیدید و چه مقدار را نفهمیدید. بحار الانوار را یک دور سریع روخوانی کنید؛ ولو همه آن را نفهمید. یک بار مفاتیح، قرآن، اصول کافی و صحیفه از ابتدا تا انتها دوره کنید. این خواندنها و رفتن و برگشتنها تاثیرش را نشان می‌دهد و ما به مرور با زوایای مختلف روایات خود به‌ خود آشنا می‌شویم.

برچسب‌ها: