qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

عفونت خون و سکته

 سوال: مادری سوال کرده‌اند دست‌های ایشان شب‌ها از آرنج به پایین سرد می‌شود و از مچ به پایین هم یخ می‌کند. علت این چیست؟ 

پاسخ: ببینید، معلوم می شود که آدم هایی که مشکل این‌چنینی دارند، یک نوع عفونت در خونشان وجود دارد. بهترین چیزی که مداواست عرق کاسنی است. من به همه اگر سفارش بکنم روزی نصف استکان عرق کاسنی شب موقع خواب بخورید، هیچ کس ضرر نمی کند. حضرات اینقدر از کاسنی تعریف کرده اند که خدا می داند. یکی از آثارش را به شما بگویم. این مطلبی است که مال خود من است و مجرب است و نتیجه می دهد. کسی که سکته کرده، همان در ساعت اولیه سکته بتوانید چهار لیوان عرق کاسنی به او برسانید آرام آرام بخورد، سکته بر می گردد. و اصلا گذشته باشد از سکته اش، شما به او کاسنی بدهید. چون این مغز داغ می کند. اتصال می کند سیمهایش، این داغی را یکدفعه باید سردش کرد. این اورژانسهایی که در جاده ها تصادف می شود، افراد را در آن حالت شوک می روند بالا سرشان، دکترهای حاذق همانجا چیز خنک به آنها می دهند. مثلا اگر بتوانند یک تکه یخ وارد معده اش بکنند، این یخ که خون می شود، می رود خون سرد می شود، می رود این قسمت مغز را خنک می کند، دیگر آن سکته ول می شود. آنهایی که با کاسنی سردی شان می کند، یک ذره هم عسل بریزند. 

یک چیز دیگر هم یادگاری به شما بگویم برای معالجاتتان. ما نوعا مریضی مان از معده است. المعدة بیت کل داع. هفت تا دانه فلفل نکوبیدۀ سیاه را کسانی که معده هایشان چه ناراحت است، چه ناراحت نیست، هفت تا دانه فلفل سیاه نکوبیده با آب بخورند. بعد این می روند معده را گرم نگه می دارد. آن سمومات را، همه را دفع می کند.