qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تهاجم فرهنگی


سوال: برای حفظ جوانان و نوجوانان از تهاجمات فرهنگی دشمن چه کنیم؟

پاسخ: مؤمن در هر زمان و مکانی قرار بگیرد به جهت ایمانش مورد حفظ و عنایت مخصوص پروردگار است. چه در زمان طاغوت باشد که شهدای جنگ تحمیلی مصداق واضح آن هستند _ چون در آن زمان تربیت شدند – و چه در دوران نظام اسلامی باشد که ما شاهد هدایت‌های مخصوص خداوند هستیم.

اما وظیفه‌ی ما نسبت به جوانان چند چیز است:

– رعایت تکالیف شرعی از سوی پدر و مادر.

– جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در محیط خانواده.

– فراهم نمودن زمینه ازدواج برای آنها.

– دعا و نماز پدر و مادر در حق فرزند.