qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

شرایط ازدواج

سوال: برای شرایط ازدواج فرمودید شیعه بودن کافی است؛ اگر خانواده‌ای مذهبی باشند و خانواده طرف‌شان اصلاً مذهبی نباشند، به اضافه‌ی این که فاصله سنی زیاد باشد، مثلا سیزده سال چطور؟ این هم مانع نیست؟

پاسخ: این‌ برمی‌گردد به همان مسائل عقلی که این‌ها را ما نمی‌توانیم مطلق حرف بزنیم؛ این خانواده مذهبی است، آن خانواده مذهبی نیست، گاهی می‌بینی یک خانواده مذهبی نیست ولی همه‌شان عاقلند، چه قدر خوب است آدم با خانواده عاقل زندگی کند، ازدواج بکند. خیلی از خانم‌ها الان یک شرایطی برای ازدواج گذاشته اند و سنشان 37 سال شده، به او می‌گویم شما چرا ازدواج نکردی با این که خواستگار داشتی؟ می‌گوید من یک خواستگاری با این شرایط می‌خواستم. یک خانمی پیامک داده اخوی‌اش هم زنگ زده که خواهر من می‌خواهد ازدواج کند با یک آدم شهادت طلب؛ یعنی اگر او شهید هم نشد خودم می‌کشمش!! شهادت طلبی یک چیز درونی شما و ماست، ولی این نباید بیرون بیایید و شما شرط بگذاری. خب حالا از کجا ما یک نفر شهادت طلب پیدا کنیم، شما باید ازدواج کنی، بعد این تفاهم و این فکر را ایجاد کنی که شهادت‌ چیز خوبی است و چقدر خوب است که آدم از خدا شهادت بخواهد، خیلی خوب، همین. و الا ازدواج سخت می‌شود؛ می‌گوید من یک شوهری می‌خواهم که به لحاظ عرفانی این باشد، می‌گویم خانم شما با یک نماز خوان که در نمازش هم کاهلی می‌کند ازدواج کن. الآن این زن شوهر می‌خواهد، به چه دلیل؟ آسیه زن فرعون، مگر ازدواج نکرد؟ مگر حضرت با جعده ازدواج نکرد؟ مگر حضرت با عایشه ازدواج نکرد، چرا داری این طوری فکر می‌کنی! ازدواج اصلاً یک چیز دیگری است. بله حضرت فرمودند با شرابخور ازدواج نکن، همین یک دانه، دیگر بقیه امور را رها کن، شما شوهر می‌خواهی، این کار را نمی‌کنی می‌شوی 37 سال، بعد می‌گویی که هر مشکلی هم داشته باشد، بیاید! خب همان هم دیگر نمی‌آید، برای 37 سال نمی‌آید، این است که این شرایط را ما این طوری ایجاد نکنیم که مشکل ایجاد می‌شود.

برچسب‌ها: