qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۹۰* ما یک هدایت عمومی داریم، یک اطاعت خصوصی، اطاعت خصوصی این است که بفهمیم امام زمان از کار ما راضی هست یا نه؟
این را من از آقای بهجت پرسیدم. گفتم آقا این کاری که من را جلو می‌برد چیه؟ ایشان این جوری کرد، فرمود که هر کاری می‌خواهی بکنی ببینی صاحبت، امام زمان راضی است انجام بدهی، یانه؟ اگر دیدی راضی نیست ترکش کنی.