qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۰۲* نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی‌شود شما به یک تدبیر الهی گوش بدهی اما به یک تدبیرِ دیگر گوش ندهی، نمیشود نماز بخوانی ولی ازدواج نکنی؛ نه اینکه نشود خیلی‌ها این کار را می‌کنند ولی اینکه تاثیری در زندگی‌ات داشته باشد و اثر و حلاوت تدبیر الهی بر جانت بنشیند با یکی در میان عمل کردن به تدبیر الهی امکان پذیر نیست، همه‌اش با هم باید باشد. اینکه ازدواج نکنی ولی به پدر و مادرت احترام بگذاری خوب است؛ ولی همیشه یک پله عقب هستی. یا پدر و مادرت را رها کردی و به روضه‌ی امام حسین-علیه السلام- رفتی و اشک ریختی این اثری نمی‌کند و زندگی تو شیرین نمی‌شود؛ چرا که تو پایت جای دیگری گیر است و وظیفه‌ات را در جای دیگر انجام نداده‌ای.