qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۷۳۱* این خیلی مهم است که من بدانم اگر درِ خانه اهل‌بیت بروم، خودشان زمینه را فراهم می‌کنند.
ولی اگر دیدی فراهم نشد، فعلا ما را نخواستند. باید زیاد اصرار کنیم آنقدر برویم و بیاییم تا چیزهای اضافه را از وجود ما بردارند و چیزهای خوب و درست را به جای آن بگذارند.