qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۳۶* اگر کسی خواست بفهمد میزان تدین و عقلش چقدر است، میزان امید و ترسش را ببینند که چقدر است. وقتی فرد، عاقل و متدین شد همان اندازه امید و خوف دارد؛ یعنی همان اندازه که ترس دارد، امید دارد.
اگر این حالت خوف و رجا را پیدا نکنیم به نتایج اطاعت نمی‌رسیم. خوفِ بیش از حد، ما را از اطاعت خارج می‌کند؛ امیدِ بیش از حد هم ما را از اطاعت خارج می‌کند.
اگر اعمال خوبی دارید،که دارید نباید شما را جریح کند به اینکه در اعمال بعدی بی‌نیاز هستید. اگر خطاهایی از گذشته دارید، آنها هم نباید شما را از اعمال صالح باز دارد.