qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۳۷* اباعبدالله می‌دانست به علی اصغر چه آب بدهند، چه ندهند می‌میرد. اما حضرت، آب را بهانه کرد تا یک قطره آب به علی اصغر بدهند و بخشیده شوند. این امام است، امامت این است. اگر انسان به این مقام رسید که فهمید چه مقامی را خدا برایش در نظر گرفته در این مقام می‌تواند ایستادگی کند و بایستد.