qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۰* به نظر شما یک نوزاد در رحم، مشکلاتش بیشتر است یا ما که اینجا هستیم! آنجا که کثافات باید بخورد و اینجا که ما هستیم همه چیز طیب موجود است! آنجا چه‌طور خداوند این نوزاد را با عافیت رشد می‌دهد؟! اینجا هم رشد می‌دهد. این گندم و جویی که جوانه زده است مشکل دارد، یا آن موقع که در زیر فشار خاک بود؟! خدا چه طور رشدش داد و از آن فشار سنگ و خاک بیرونش آورد؟! از این جا به بعد رشدش نمی‌دهد؟! من هم خودم را اینطور فرض کنم. نگو خداوند جواب من را نمی‌دهد!