qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۵* ما خیلی به این زندگی تکیه کردیم! خیلی زیادی به پدال گاز و ترمز و کمربند ماشینمان تکیه کردیم! این‌ها که حِصن نیست! «بسم الله الرحمن الرحیم» حِصن است، «بسم الله» یک حفاظ است، پس چرا نمی‌گوییم؟!!