qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵۰* در روایت دارد که مومن در غروب جمعه، نه ایمانی در وجودش هست و نه کفری! خالی است. خدا بخواهد ایمان می‌ریزد و بخواهد کفر می‌ریزد. یعنی ایمان، روزانه است و ربطی به اینکه دیروز من خوب بودم، ندارد. امروز از خدا بخواهیم خوب باشیم. برای همین است که می‌بینید یک دفعه سُر می‌خورید.