qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵۲* حضرت فرمودند: بالاترین امید، نزد مومن است و آن خداست. بالاترین ترس را هم مؤمن دارد و آن قیامت است!! بله در حقیقت بین این دو مورد چیز دیگری وجود ندارد. اگر یک مؤمن بالاترین امیدش خدا شد و بالاترین ترسش هم قیامت، آیا دیگر در این دنیا به چیزی امیدوار می‌شود؟ وقتی که بالاترین امید نزدش هست! آیا دیگر از چیزی خواهد ترسید؟